Eischaal-producten voor toepassingen op gebied van bodembemesting